Redizajn stránky CLEANsatisfied.sk

Nová elegantná webstránka s jednoduchou kalkulačkou na výpočet cenu služby.

Čo bolo našou úlohou?

Našou úlohou bolo zmodernizovať webovú stránku klient a zároveň zapracovať do nej viaceré nové funkcie ako je napríklad kalkulačka pre výpočet ceny služieb.

Novú webovú stránku sme stavali na systéme WordPress a na základe požiadavky klienta rozdelili jednotlivé poskytované služby do viacerých kategórií a zároveň sme pri každej službe pridali jednoduchú možnosť ako si spočítať cenu služieb.

Požiadavka zákazníka bola na web zakomponovať aj jednoduchú kalkulačku služieb, ktorá umožní jednoduchý prepočet ceny služieb.

Pôvodnú webstránku sme úplne prepracovali a spustili nový web s novým príjemným a responzívnym dizajnom.

Zákazník mal požiadavku aj na nové rozdelenie upratovacích služieb a všetkých služieb, ktoré poskytuje. Okrem toho sme prepracovali vzhľad stránky so službami.

kalkulacia sluzieb

Jednoduchý výpočet ceny služieb

Vďaka jednoduchej kalkulačke si vie zákazník priamo na web stránke cleansatisfied.sk vypočítať cenu služieb.

rozdelenie sluzieb

Nové rozdelenie služieb

Na novú webstránku sme zapracovali aj nové rozdelenie služieb, ktoré je prehľadnejšie a umožňuje jednoduchšiu orientáciu na stránke.